Gtbrg


Diplomatický servis vyhlašuje výběrové řízení na pronájem níže uvedeného majetku pro administrativní účely:

  • nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží budovy, sestávající z šesti kanceláří, zasedací místnosti, recepce, kuchyňky, dvou WC, dvou vstupů na WC, úklidové komory a dvou chodeb, vše o podlahové ploše 216,50 m2.

  • nebytové prostory v budově bez čísla popisného nebo evidenčního (strážní domek), sestávající z dvou místností, WC a vstupu, vše o podlahové ploše 43,02 m2, umístěná na pozemku parcelní číslo 22 v katastrálním území Žižkov, obec Praha.

  • 5 parkovacích stání na pozemku parcelní číslo 24 v katastrální území Žižkov, obec Praha.

Pronájem je možný od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 za předpokladu odsouhlasení Vládní dislokační komisí.
 Podmínky a ostatní dokumenty s tímto související jsou uvedeny níže v příloze:

Návrh Smlouvy o nájmu nemovité věci

Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení – právnické osoby

Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení – fyzické osoby

Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnosti k průběhu aukce

Identifikace věci

Podmínky výběrových řízení na pronájem majetku

Oznámení o výběrovém řízení