Identifikační údaje

Diplomatický servis, příspěvková organizace
IČ:

DIČ:

000 00 175

CZ000 00 175

Sídlo:
 
Václavské náměstí 816/49,
111 21 Praha 1, Nové město
Doručovací adresa:
 
P. O. Box 386,
111 21 Praha 1, Nové město
Tel.:

Fax:

E-mail:

E-podatelna:

Datová schránka:

Web:

Bankovní spojení:

+420 224 403 111

+420 224 403 111

info@ds.cz

epodatelna@ds.cz

ahem9gp

www.ds.cz

27030111/0710