Veřejné zakázky

INFORMACE O PROFILU ZADAVATELE

Název zadavatele: Diplomatický servis, příspěvková organizace
Sídlo: Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
IČ: 00000175
Obecná adresa zadavatele: https://www.ds.cz
Adresa profilu zadavatele NEN: https://nen.nipez.cz/profil/DS

Veřejné zakázka zadavatele Diplomatického servisu, příspěvkové organizace jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedeném profilu zadavatele NEN.


Aktuální výběrová řízení na veřejné zakázky 2019

Název veřejné zakázky:
Uzávěrka:
___________________________________________________________________

Název veřejné zakázky:
Uzávěrka:
___________________________________________________________________

Název veřejné zakázky:
Uzávěrka:
___________________________________________________________________

Název veřejné zakázky:
Uzávěrka:
___________________________________________________________________


Ukončená výběrová řízení na veřejné zakázky 2019

Název veřejné zakázky:
Uzávěrka:

Název veřejné zakázky:
Uzávěrka:

Název veřejné zakázky:
Uzávěrka:

Název veřejné zakázky:
Uzávěrka: