Informace o pozemku p. č. 1321 v k.ú. Vinohrady (1)