Informace o pozemku p. č. 1322 v k.ú. Vinohrady (1)