Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení – fyzické osoby (1)