Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení – podnikající fyzické osoby