Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnosti (1)