Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení – právnické osoby