Návrh Smlouvy o nájmu nemovité věci – fyzická osoba – byt