Návrh Smlouvy o nájmu nemovité věci – právnická osoba