Kontakty


DIPLOMATICKÝ SERVIS

Václavské náměstí 816/49
P.O.Box 386
111 21 Praha 1, Nové město

Tel.: +420 224 403 111
Fax: +420 224 403 111
E-mail: info@ds.cz

IČ: 000 00 175
DIČ: CZ000 00 175

Datová schránka: ahem9gp
Bankovní spojení: 27030111/0710
E-podatelna: epodatelna@ds.cz

 
Sekce ředitele Diplomatického servisu

Ing. Martin Pohl, ředitel Diplomatického servisu

tel: +420 224 403 110
e-mail: pohl@ds.cz

Dana Bauerová, asistentka ředitele Diplomatického servisu

tel: +420 224 403 110
e-mail: bauerova@ds.cz

Jaroslava Kučerová, vedoucí Oddělení nájemních vztahů

tel: +420 224 403 227
e-mail: kucerova@ds.cz

Mgr. Robert Soják, vedoucí Oddělení právních služeb

tel: +420 224 403 212
e-mail: sojak@ds.cz


Sekce administrativní

Mgr. Ladislav Bubník, ředitel sekce

tel: +420 224 403 112
e-mail: bubnik@ds.cz

Miroslava Petričková, asistentka ředitele Sekce administrativní

tel: +420 224 403 112
e-mail: petrickova@ds.cz

Ing. Jana Šnajdrová, správce rozpočtu

tel: +420 224 403 257
e-mail: snajdrova@ds.cz

Mgr. Ladislav Bubník, pověřen vedením Oddělení personálního a mzdového

tel: +420 224 403 112
e-mail: bubnik@ds.cz

Eva Deyssigová, vedoucí Oddělení finanční účtárny

tel: +420 224 403 207
e-mail: deyssigova@ds.cz

Petr Želechovský, vedoucí Oddělení vnitřní správy

tel: +420 224 403 126
e-mail: zelechovsky@ds.cz

Martina Šugrová, vedoucí Oddělení evidence majetku

tel: +420 224 403 136
e-mail: sugrova@ds.cz


Sekce investiční

Ing. Martin Bělohlávek, ředitel sekce

tel: +420 224 403 114
e-mail: belohlavek@ds.cz

Markéta Honke-Houfková, asistentka ředitele Sekce investiční

tel: +420 224 403 114
e-mail: honke@ds.cz

Ing. Radek Růžička, vedoucí Oddělení správy nemovitostí

tel: +420 224 403 103
e-mail: ruzicka@ds.cz

Ing. Lubomír Daněk, vedoucí Oddělení havarijní služby a údržby

tel: +420 224 403 218
e-mail: danek@ds.cz

Mgr. Radovan Hečko, vedoucí Oddělení revizí a pravidelných servisů

tel: +420 224 403 185
e-mail: hecko@ds.cz