Nabídka nemovitostí


Tato nabídka ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu je určena výhradně zastupitelským úřadům cizích států, akreditovaných v České republice prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, případně mezinárodním a integračním seskupením v České republice, a je spojena zejména se zajištěním místností mise a ubytováním jejich členů.

V případě neprojevení zájmu, uvedených subjektů, o pronájem nabízených nemovitostí, bude postupováno v souladu s podmínkami, stanovenými zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.