Objekty DS


Objekty, které má Diplomatický servis v portfoliu, jsou pronajímány zejména zastupitelským úřadům, případně i zastoupením mezinárodních organizací a integračních seskupení a slouží k reprezentaci jednotlivých států, k zajištění významných

mezinárodních návštěv a k dalším aktivitám spojeným s jejich činností. Z těchto důvodů je péče o tento nemovitý majetek nadstandardní, v každém ohledu precizní a často nákladná. Nákladnost této péče vyplývá ze značné historické a umělecké hodnoty svěřených objektů.


Praha 1 – Hradčany

Praha 1 – Malá Strana

Praha 1 – Nové Město

Praha 2 – Vinohrady

Praha 2 – Nové Město

Praha 3 – Žižkov

Praha 4 – Braník

Praha 5 – Smíchov

Praha 6 – Bubeneč

Praha 6 – Dejvice

Praha 6 – Hradčany

Praha 6 – Střešovice

Praha 7 – Troja

Praha 10 – Vinohrady