Veřejné zakázky


Aktuální výběrová řízení na veřejné zakázky

název veřejné zakázky Dokumenty
Velkopřevorské náměstí 484/3 – Rekonstrukce objektu na rezidenční bydlení – realizace stavebních prací VZ 2020028 – 1/2, VZ 2020028 – 2/2