Kontakty


DIPLOMATICKÝ SERVIS

Václavské náměstí 816/49
111 21 Praha 1, Nové město

Tel.: +420 224 403 111
Fax: +420 224 403 111
E-mail: info@ds.cz

IČ: 000 00 175
DIČ: CZ000 00 175

Datová schránka: ahem9gp
Bankovní spojení: 27030111/0710
E-podatelna: epodatelna@ds.cz
Ředitel Diplomatického servisu

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

Sekretariát ředitele Diplomatického servisu

tel: +420 224 403 110


Sekce vnitřní
Sekretariát Sekce vnitřní

tel: +420 224 403 110

Oddělení nájemních vztahů a klientského centra

tel: +420 224 403 227
tel: +420 224 403 231
tel: +420 224 403 138
tel: +420 224 403 125

Oddělení právní a veřejných zakázek

tel: +420 224 403 212
tel: +420 224 403 135

Oddělení evidence majetku

tel: +420 224 403 136
tel: +420 224 403 161


Sekce administrativní

Sekretariát ředitele Sekce administrativní

tel: +420 224 403 112

Oddělení personální a mzdové

tel: +420 224 403 204
tel: +420 224 403 202
tel: +420 224 403 203

Oddělení finanční účtárny

tel: +420 224 403 207
tel: +420 224 403 210

Oddělení finanční účtárny – pokladna

tel: +420 224 403 121

Oddělení vnitřní správy

tel: +420 224 403 126


Sekce investiční

Sekretariát ředitele Sekce investiční

tel: +420 224 403 114

Oddělení správy nemovitostí

tel: +420 224 403 222
tel: +420 224 403 103
tel: +420 224 403 148
tel: +420 224 403 137

Oddělení havarijní služby a údržby

tel: +420 224 403 218

Oddělení revizí a pravidelných servisů

tel: +420 224 403 185
tel: +420 224 403 234
tel: +420 224 403 230

Oddělení údržby zahrad

tel: +420 224 403 133

Oddělení projektové přípravy

tel: +420 224 403 251

Oddělení průběžné kontroly a dotací

tel: +420 224 403 232