Nad Šárkou 1512/63


Původní majitelé

Podle smlouvy trhové ze dne 6. února 1930 si od Hlavního města Prahy zakoupil pan architekt Václav Jíra pozemek s katastrálním číslem 123/8 v katastrální výměře 1092,89 m2 pro stavbu jednopodlažní vily na území dnešní Hanspaulky1.

Pan Václav Jíra byl sám sobě dokonce nejen architektem, ale i stavitelem. Na základě vlastních stavebních plánů z roku 1929 zahájil ihned stavební řízení a stavbu samotnou.

Ani ne půl roku od nabytí pozemku mu tak bylo 27. června 1930 přiděleno číslo popisné 1512, a za následujících neuvěřitelných šest měsíců po zahájení stavby mu bylo vystaveno 1. srpna 1930 kolaudační rozhodnutí o povolení „obývati a užívati rodinný dům“2.

Vilová výstavba 1922 – 1932

Po první světové válce byl v Praze velký nedostatek bytů, a tak se městské zastupitelstvo rozhodlo podpořit novou výstavbu mj. také v katastrálním území Dejvic, které byly 1. ledna 1922 připojeny k Velké Praze.

Město odkoupilo od svatovítské kapituly a velkostatku Hostouň nemovitosti na území Dejvic a Střešovic, včetně usedlosti Hanspaulka. Smlouvou ze 7. dubna 1922 tak byly získány pozemky o výměře přes 234 ha, bylo koupeno celkem 358 domů. Na základě regulačního plánu byla většina, z celkem 140 stavebních skupin, rozparcelována.

V letech 1927 – 1932 bylo v rychlém tempu zastavěno celé území od Perníkářky kolem zámečku Hanspaulka až ke kostelu svatého Matěje3.



 

Využití rezidence

Vilu získala Správa služeb Diplomatického sboru 5. prosince 1975 od manželky původního majitele, paní Marie Jírové, na základě kupní smlouvy. Po převzetí byla vila upravena pro využití jako rezidence a následně pronajata Velvyslanectví Německé demokratické republiky, Velvyslanectví státu Kuvajt, zastupitelskému úřadu Brazilské federativní republiky a Maďarska. V současné době je vila ve správě Diplomatického servisu, nástupnické organizaci Správy služeb diplomatického sboru. Vila je pronajata Velvyslanectví Afghánské islámské republiky.

 


1 Knihovní vložka 1509, Katastrální území: Dejvice, Dům 1512, ze dne 4. 7. 2019
2 Magistrát Hlavního města Prahy, č. j. III – 28876/30 ze dne 1. 8.1930
3 Hanspaulka – historie, vzpomínky, zajímavosti II. In: Praha: Unicornis, 2005, ISBN 80-86562-08-5.Kapitola Výstavba Hanspaulky a vznik TJ sokolské, s. 59-67