Komornická 1852/25


Původní majitelé

Manželé Ferdinand a Vlasta Mengerovi si zakoupili pozemek se stavební parcelou v Dejvicích, Komornická 1852 v roce 1934. O rok později zadali zakázku na výstavbu vily společnosti architektů Freiwald – Böhm, Palackého tř. 47, Karlín.

Pan Ferdinand Menger byl významným pražským finančníkem. Z eminentního vrchního účetního rady se postupem let stal vrchním ředitelem Městské spořitelny Pražské se sídlem na Staroměstské radnici, později na rohu Rytířské a Melantrichovy ulice. Tato spořitelna byla ve své době největší ze spořitelen tehdejšího Československa se stavem vkladů více než 3 miliardy Kč.1 Významně se podílela na financování rozsáhlé pražské výstavby v období 1. republiky.

Pan Menger zároveň vykonával další významné funkce především ve finančním sektoru jako vrchní účetní kontrolního úřadu, byl jedním ze zakládajících členů stavebního družstva vkladatelů spořitelen v Praze a Královských Vinohradech nazvaného Spořilov 2 a byl i členem správní rady Melantrichu v letech 1920 – 1929.3

Architektura vily

Architekti a stavitelé vily Jindřich Freiwald a Jaroslav Böhm (oba byli oblíbení žáci architekta a významného pražského urbanisty Jana Kotěry) projektovali řadu peněžních ústavů (České spořitelny v Červeném Kostelci, v Novém Městě nad Metují, Úpici, České Skalici a Hronově), nájemních domů, obytných kolonií a divadel v Chrudimi, Hronově a Kolíně.

V Praze jsou tito architekti autory funkcionalistické budovy kina Aero na Žižkově a industriální továrny Aero v Karlíně. Později od roku 1935 navrhovali architekti vily v Braníku Nad Kostelem 725/8 (ve správě Diplomatického servisu), v ulici Vlnitá a v Mezivrší.

Jindřich Freiwald, jako velký vlastenec a čsl. důstojník v záloze, se během II. světové války zapojil do protinacistického odboje a jako kapitán československé armády se účastnil Pražského povstání. Při vyjednávání o kapitulaci byl 8. května 1945 zajat příslušníky SS a druhého dne na kopci nad krčskou nemocnicí zastřelen.4 

Využití rezidence

Od původní majitelky paní Vlasty Mengerové a pozdějších spolumajitelů paní Vlasty Novákové a pana Lubomíra Mengera byla vila zakoupena na základě kupní smlouvy ze dne 28. října 1971 Správou služeb diplomatického sboru a přešla tak do vlastnictví České republiky.

Během uplynulých let byla vila pronajata postupně zahraničním zastupitelským úřadům Irácké republiky, Kolumbijské republiky, Marockého království a Afghánské islámské republiky. V roce 2019 prochází vila rekonstrukcí a bude připravena pro nového nájemce k nastěhování od dubna 2020.

 


1 Menger, Ferdinand, Šedesát let Městské spořitelny Pražské, 1938
2 Prostor – architektura, interiér, design – Spořilova v médiích: Zájmy Spořilova, roč. II, č. 1, z 9. února 1929, https://prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/media/zakladatel.htm
3 On-line archiv Langhans, http://www.langhans.cz/cz/archiv/online-archiv/name/m/menger/1004/
4 Vítejte u nás, hrob Ing. Arch. Jindřicha Freiwalda, http://www.mestohronov.cz/vitejte-u-nas/clanek/hrob-ing-arch-jindricha-freiwalda