Slunná 548/23


Původní majitel

Stavební parcelu se zahradou si ve Střešovicích zakoupil od hlavního města Prahy, na základě smlouvy trhové1 ze dne 24. června 1922, advokát německého původu pan JUDr. Eugen Steiner, narozený 30. prosince 1885.

Pro architektonický návrh oslovil pan advokát Steiner ateliér pana Ernsta Mühlsteina a pana Victora Fürtha sídlící na pražských Vinohradech, Legerova ul. 76. Na základě jejich projektu novobarokní jednopodlažní vily bylo vydáno stavebním úřadem hl. města Prahy 30. března 1928 stavební povolení2. Po osmi měsících 14. listopadu 1928 bylo kolaudační komisí zasláno povolení „obývati a užívati“ dům s přiděleným číslem popisným 548 v tehdejší ulici U Laboratoře.

Vzhledem k narůstajícímu politickému napětí vůči židům v Evropě v 30. letech minulého století, které bylo spojeno s radikalizací mezinárodní politické scény a občanského ovzduší, se rozhodl pan Steiner během německé okupace emigrovat do Spojených států amerických. Tam přijal v roce 1946 americké státní občanství.

Architektura vily

Pan architekt Ernst Mühlstein (1893-1961) byl absolventem pražské německé techniky a studoval rovněž na Akademii výtvarného umění v Praze u známého architekta a urbanisty Jana Kotěry (autor Právnické fakulty v Praze).

Jednou z nejznámějších staveb dvojice Mühlstein-Fürth je funkcionalistická vila významného pražského židovského podnikatele Schücka, majitele pekárenského kolosu Odkolek. Stavba byla hojně publikována v zahraničním tisku, podobně jako další obdobný projekt v italské Cortině d’Ampezzo.

Mühlstein a Fürth projektovali v následujícím období řadu obchodních staveb (palác Te-Ta v Jungmanově ul. v Praze).

Před válkou oba architekti opustili Československo. Ernst Mühlstein pak působil pod jménem Ernst. E. Milston v australském Melbourne, Victor Fürth byl profesorem architektury na University of Miami v Ohiu. Řada funkcionalistických staveb dvojice Mühlstein-Fürth patří ke zlatému fondu československé meziválečné architektury3.



 

Využití vily

Vila byla původnímu majiteli panu Steinerovi 16. března 1939 zabavena ve prospěch Německé říše. Po ukončení II. světové války byla nemovitost na základě dekretu č. 108/1945 Sb. přepsána pod Národní správu. Dům byl spravován Bytovým podnikem Hlavního města Prahy a následně v roce 1962 byl postoupen Správě služeb diplomatickému sboru v Praze, jehož nástupnickou organizací je dnešní Diplomatický servis.

V rezidenci, která byla po válce rozdělena na jednotlivé byty, byli ubytováni do roku 1970 především zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí. Následně byla vila pronajata na 35 let Velvyslanectví Polské republiky a od roku 2006 po současnost celou nemovitost využívá jako svojí rezidenci Velvyslanectví Marockého království.

 


1 Pozemková kniha, Katastrální obec Střešovice, číslo knihovní vložky: 655, č. j. PU16764/2019-101 ze dne 23. 07. 2019, opis provedl: Pavlína Ryvola
2 Opis oznámení započetí stavby č. j. III-18384/78 z 15. 5. 1928
3 Přemysl Veverka, Dita Dvořáková, Petr Krajči, Zdeněk Lukeš, Slavné pražské vily, str. 106, ISBN: 978-80-87073-01-8