V Tišině 475/6


Původní majitelé

29. září 1921 bylo vydáno stavebním úřadem povolení, které umožňovalo, aby se majitel Jaroslav Jahn nastěhoval do své nové bubenečské vily1. Ing. Jaroslav Jahn (1873 – 1940) byl osobnost, která významem odpovídala charakteru místa a která jako jedna z prvních předurčila, jak bude vypadat skladba obyvatel této oblasti.

Byl ředitelem významné firmy Novák a Jahn, kterou založil jeho otec spolu s císařským radou J. V. Novákem v roce 1873 a která se specializovala na strojní zařízení pro pivovary a lihovary. Mimo jiné dodávala například strojní vybavení pro první stavbu pivovaru Budvar. V roce 1929 splynula se Škodovými závody a Jaroslav Jahn se v roce 1933 stal jejich generálním ředitelem.

Stejně výrazně se Ing. Jahn zapsal později do dějin Golfu v Čechách – byl spolu s baronem Františkem Ringhoferem a britským velvyslancem Sirem G. R. Clerkem v roce 1926 ustavujícím členem valné hromady nejstaršího golfového klubu v Čechách – Golf Clubu Praha2.

Architektura vily

Projekt vily představil architekt Václav Pilc, autor a majitel multifunkčního funkcionalistického hotelu AXA Na Poříčí 1051/40, Praha 13, jako dům tradičního uspořádání i rozdělení. Přízemí bylo jasně společenské. Do domu se vcházelo z boku přes verandu krytou portikem na třech sloupech, z malé předsíně byla přístupná šatna a proti ní přijímací pokoj. Až za ním byla velká schodišťová hala, z níž bylo možno projít do salonu, jídelny nebo zahrady. Největší místnost byla jídelna pro 12 osob.

První patro bylo čistě rodinné. Místnost nad salonem byla vyhrazena ložnici paní, s níž sousedila menší ložnice pána na jedné straně a ložnice dcery na druhé. Samostatně z haly měli přístupný pokoj synové. Podkroví bylo ryze skladovací. V suterénu byl byt domovníka, kotelna a prádelna.

Václav Pilc dodatečně ještě navrhl zahradu s dokonale geometricky upravenými záhony s detailním uvedením výsadby4.


 

Historie vily

Vilu původní majitel Ing. Jaroslav Jahn prodal v roce 1923 Anglo-Československé bance v Praze a ta ji po 5 letech prodala dalšímu řediteli Akciové společnosti Škodovy závody v Plzni panu Ing. Gustavu E. Müllerovi5. V roce 1948 vila, stejně jako její mnohé sousedky, přešla do rukou státu a byla svěřena do správy Správě služeb diplomatickému sboru v Praze, jehož nástupnickou organizací je Diplomatický servis. Nájemcem vily bylo více než 30 let Velvyslanectví Afghánistánu v Praze a v současnosti dům využívá Velvyslanectví Peruánské republiky.

 


1 Archiv Odboru výstavby ÚMČ Prahy 6, k. ú. Bubeneč, č. p. 475 složka Plány a spisy
2 Dostupné online: https://gcp.cz/klub/
3 Dostupné online: http://pamatky.praha.eu/public/9a/8/79/2401643_753042_Praha_Sportoviste.pdf
4 Beránek Bohumil, Nikolay Brankov, Klára Brůhová, Kryštof Havlice, Alena Křížková, Milan Podobský, Lenka Popelová, Radomíra Sedláková, Pavel Škranc, Petr Ulrich. Slavné vily Praha 6 – Bubeneč.: Foibos Books, 2017
5 Výpis z pozemkové knihy KÚ Bubeneč, vl. č. 712, ze dne 9. 1. 1995, smlouva trhová 16584